Książki o atyzmie

Publikacje dotyczące autyzmu w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu (filie w Stalowej Woli i Nisku). W kolumnach poszczególnych miast znajdują się sygnatury zbiorów, które składają się z oznaczenia filii:

  • T – Tarnobrzeg
  • S – Stalowa Wola
  • N – Nisko

typu zasobu :

  • G – dostępne w wypożyczalni
  • Cz – dostępne w czytelni
  • V – zasoby wideo
  • B – broszury

łatwe wyszukiwanie przez Internet

i numeru inwentaryzacyjnego. Dzięki systemowi OPAC można bardzo łatwo uzyskać informacje na temat możliwości wypożyczenia publikacji. Zarejestrowanie się w bibliotece (osobiście) pozwala na dostęp do zbiorów przez internet i zarezerwowanie książki (warunkiem jest wcześniejsze zapisanie się do tej biblioteki), jeśli jest ona teraz wypożyczona.

Tytuł / autor – wydanie Tarno- brzeg Stalowa Wola Nisko
Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych: zarys rewalidacji / Jacek Jarosław Błeszyński. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. TG 99642 SG 56435
Autyzm: epidemiologia, diagnoza i terapia / pod red. Tadeusza Pietrasa, Andrzeja Witusika i Piotra Gałeckiego. – Wrocław: „Continuo”, 2010. TG 97964 SG 54016
Autyzm: na granicy zrozumienia / red. nauk. Barbara Winczura. – Kraków: „Impuls”, 2009. TG 97069 SG 53974
Autyzm: od badań mózgu do praktyki psychologicznej / Ewa Pisula. – Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. TG 102453 SG 56764
Autyzm: przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula. – Gdańsk: „Harmonia”, 2010. TG 98636
TG 99271
SG 54722
SG 55272
Autyzm: wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith ; przekł. Mikołaj Hernik, Grzegorz Krajewski. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.  TG 93095
TG 99705
SG 51442
Autyzm / Kazimierz Jacek Zabłocki. – Płock: „Novum”, 2002. TG 84125
Autyzm / M. Mary Konstantareas, Edward B. Blackstock, Christopher D. Webster. – Warszawa: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, 1992. TG 71957
Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : skala oceny zachowań autystycznych / Jacek J. Błeszyński. – Gdańsk: „Harmonia Universalis”, 2011. TG 99704 NG 54164
Autyzm czy nie autyzm?: problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci / Joanna Kruk-Lasocka. – Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, 2003. TG 84536
Autyzm dziecięcy: zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2005. TG 93778
Autyzm dziecięcy: zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. – Wyd. 4. – Kraków : „Impuls”, 2007. TG 90246
TG 90247
Autyzm dziecięcy: zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. – Kraków : „Impuls”, 2000. TG 81897
TG 82124
SG 44077 NG 46664
Autyzm i dieta: o czym warto wiedzieć / Rosemary Kessick ; [tł. Sylwia Kuchta]. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2010. TG 99162
TG 102793
Autyzm i przywiązanie / Ewa Pisula. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. TG 86129 SG 47688 NG 48419
Autyzm i zespół Aspergera / Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska. – Wyd. 1 (dodr.). – Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012. TCz 101796
Autyzm i zespół Aspergera / Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009. TG 96060 SG 53307 NG 54631
Autyzm jako zaburzenie metabolizmu : wskazówki dotyczące interwencji dietetycznej / Paul Shattock, Paul Whiteley & Linda Todd ; [tł. Grażyna Zawada]. – Kraków : Krajowe Towarzystwo Autyzmu, 2009. TG 102789
Autyzm od wewnątrz : przewodnik / Hilde De Clercq ; tł z przekł. ang. Krystyna Alicja Sip. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna” : Fundacja „Synapsis”, 2007. TG 93193
Autyzm wyzwaniem naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej. – Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2001. TG 82384 SG 45969
SCz 44618
Autyzm wyzwaniem naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej. – Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2004. SG 48627
Czy moje dziecko ma autyzm? : jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu / Osnat Teitelbaum, Philip Teitelbaum ; przekł. Sylwia Pikiel. – Gdańsk : „Harmonia Universalis”, 2012. TG 102252 SG 56770
Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych / Eric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters ; przeł. [z ang.] Sławomir Mili. – Gdańsk : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, 1994. TG 77708
TCz 77709
SG 44073
SG 44074
SG 36282
SG 36283
NG 41733
Dynamika rozwoju chłopca z autyzmem : sześć etapów terapii : jak żyć z chorobą / Hanna Olechnowocz, Felicyta Krawczyk. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012. TG 101936
Dzieci z głodującymi mózgami : przewodnik terapii medycznych dla chorób spektrum autyzmu / Jacquelyn McCandless ; przy współudziale: Teresy Binstock [i in. ; tł. Kornel Zdanowski]. – Wyd. 3, 1 w jęz. pol. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2007. TG 102788
Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : „Impuls”, 2007. TCz 90941
Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu / Barbara Winczura. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2008. TG 93318 SG 52666
Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego / Hanna Olechnowicz, Robert Wiktorowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. TG 102028
Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. SB 2864 NB 2613
Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna / Alfred i Francoise Brauner ; tł. [z fr. ] Tadeusz Gałkowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. TG 67965
TG 67966
TG 65472
TG 65646
TG 65645
TG 65473
SG 31613 NG 38994
NG 38995
Dziwne, niepojęte : autystyczne dziecko / Carl H. Delacato ; tł. [z ang.] Monika Główczak. – Warszawa : Fundacja „Synapsis”, 1995. TG 75947
TG 74732
SG 36991
Gdybym mógł z wami rozmawiać : autystyczny chłopiec szuka porozumienia / Dietmar Zoller ; z przedmową Friedricha Spechta ; przekł. [z niem.] Małgorzata Szydłowska (proza), Grażyna Strzelecka i Janusz Gryz (wiersze). – Warszawa : Fundacja „Synapsis”, 1994. TG 74241 SG 36704
Język a myślenie : terapia osób z zaburzeniami mowy / Tomasz Smereka. – Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2009. TG 98229
Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, deja-vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon; przekł. [z ang.] Liliana Okupniak. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. TG 90028
Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. – Kraków : „Impuls”, 2009. TG 97076 SG 53741
Krzyś jest wyjątkowy : dla dzieci o autyzmie / Charles A. Amenta III ; przekł. Ewa Wojtych ; il. Monika Pollak. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. TG 100179
Małe dziecko z autyzmem : [diagnoza i terapia] / Ewa Pisula. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. TG 90024
TG 94523
SG 48409
Małe dziecko z autyzmem / Ewa Pisula. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. SG 55286
Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. TG 85806 SG 48453
SG 49008
Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem / Temple Grandin ; [tł. z ang. Marta Klimek-Lewandowska i Dominika Lewandowska]. – Warszawa : Fundacja „Synapsis” : „Fraszka Edukacyjna”, 2006. TG 90322
TG 90323
Neurokinezjologia jako metoda wspomagająca rozwój i uczenie się dzieci i młodzieży z dysleksją, nadpobudliwością psychoruchową, autyzmem oraz syndromem Aspergera : 8 kwietnia 2006, Warszawa ; [red. nauk. Anna Regner, Swietłana Masgutowa] ; org. Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów TM, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP ; Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów (Warszawa). – Warszawa : Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, 2006. TG 94642
Nie każdy jest Rain Manem / Anna Teluk-Lenkiewicz. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2010. TG 99288
Płacz bez łez : listy rodziców dzieci autystycznych / oprac. Magdalena Grodzka. – Gdańsk : „Makmed”, 1995. TG 74396
Profil psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP) / Gary B. Mesibov [i in.]. – Warszawa : „Twigger”, 2002. TG 85642 NG 48156
Profil psychoedukacyjny PEP-R : (wersja poprawiona) / Eric Schopler [i in.]. – Gdańsk : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, 1995. TG 77029
TCz 76762
SG 38444
Przypadek Mateusza : psychoza dziecięca : obiekt, symbol i istota terapii analitycznej / Anna Czownicka. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1993. NG 45886
Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [i in.]. – Wyd. 1, dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. TCz 101235
Rodzina jako środowisko osób z autyzmem : aspekt wychowawczo-terapeutyczny / Jacek Błeszyński. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005. SG 48505
Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej, – Kraków ; 2008. „Impuls”, SG 52819
Spektrum zaburzeń autystycznych : przewodnik dla początkujących : podstawowe informacje dla rodziców i pedagogów / Paul G. Taylor ; [tł. Joanna Jedlińska]. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2011. TG 100845
Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine, Catherine Smith ; słowo wstępne Jo-Anne Seip ; tł. [z ang.] Olga Frączak-Faure. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna” : Fundacja „Synapsis”, 2008. TG 93194
Świry, dziwadła i Zespół Aspergera : przewodnik użytkownika dorastania / Luke Jackson ; przedmowa Tony Attwood ; [tł. z ang. Ewa Niezgoda]. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna” : Fundacja „Synapsis”, 2005. TG 88527 SG 48676
Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych : metoda krakowska / Jagoda Cieszyńska. – Kraków : Omega Stage Systems-Jędrzej Cieszyński, 2011. TG 99561 SG 55379 NG 53926
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. TG 87725
TCz 87724
SG 48660 NG 49544
Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska ; opieka nauk. Ewa Pisula. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2009. TG 96334
Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2008. TG 95498 SG 51635
Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. – Kraków : „Impuls”, 2005. TG 88082
TG 92156
NG 50940
Z miłości do Ani : krzyk i wyzwolenie : na podstawie dzienników Jamesa Hodgesa / James Copeland ; tł. [z ang.] Maria Wójtowicz. – Warszawa : Fundacja „Synapsis”, 1995. TG 74733 SG 36956
Za szklaną ścianą [Film]. Cz. 1. – Warszawa : Wytwórnia Filmowa „Dydakta”, 2000. TV 527

dane były aktualizowane 27.11.2012

Jedna odpowiedź na „Książki o atyzmie

  1. Pingback: Książki o autyzmie | Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Stalowa Wola Oddział Terenowy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s