dane stowarzyszenia

Informacje podstawowe:

Pełna nazwa: Krajowe Towarzystwo Autyzmu
– Oddział Terenowy w Stalowej Woli
Siedziba: Zespół Szkół Specjalnych nr 6
w Stalowej Woli (na podst. użyczenia)
Adres: al. Jana Pawła II 21
37-450 Stalowa Wola
Adres e-mail: kta.stalowawola@o2.pl
Oficjalna strona: ktastalowa.wordpress.com
Forma prawna:  stowarzyszenie
Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000173505
Data wpisu do rejestru 17.09.2003
Data wpisu do rejestru organizacji pożytku publicznego: 10.12.2009
Kontakt tel. 698 260 131 [Prezes], 694 911 151 [W-ce Prezes]

Władze stowarzyszenia (Oddziału):

Zarząd: Maja Młynarska – Prezes Zarządu
Maciej Wilgosz – Wiceprezes
Anna Kochańczyk – Sekretarz
Maria Stelmach – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna: Marta Paterek – Przewodnicząca
Małgorzata Koczwara – Członek Komisji
Paulina Kara – Członek Komisji

Informacje o Zarządzie Głównym KTA: KRS 0000092114

StatutSkan PDF

Cele stowarzyszenia:

 • inicjowanie lub prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin w sprawach dot. poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.
 • Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i rozwiązanie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby autystyczne
 • wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób autystycznych
 • podejmowanie czynów społecznych, inspirowanie i organizowanie a także prowadzenie działalności na rzecz osób autystycznych poprzez organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych, instruktażowych i wczasów rodzinnych dla dzieci i dorosłych
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej wspólnie z placówkami służby zdrowia i oświaty
 • tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni, wydawnictw fachowych dot. autyzmu i zagadnień pokrewnych
 • udzielanie zapomóg finansowych osobom z autyzmem i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, materialnej i życiowej
 • działalność odpłatna pożytku publicznego – NIE PROWADZIMY

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póżn. zm.) realizujemy zadania z zakresu:

 • działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • „rehabilitacja i integracja osób autystycznych i ich rodzin”
 • „promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z choroba psychiczną”
 • „promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z choroba psychiczną”

Powyższe działania od roku 2005 były możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków pochodzących z Gminy Stalowa Wola w ramach realizacji zadania publicznego.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s